White Marble Mortar & Pestle - Mudpie San Francisco

White Marble Mortar & Pestle

Regular price $145.00 Sale

Size: 8" dia x 4.25" | 7.75" pestle